CLB tin học

Thông tin tuyển sinh

Thông tin liên hệ

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Địa chỉ: Tam Hợp – Bình Xuyên – Vĩnh Phúc
Nhà H2, H3 – Trường CĐ Cơ khí nông nghiệp
Điện thoại: 02113.456.789
Fax: 02113.456.789
Email: cntt@vcam.edu.vn

Fanpage