Lễ tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm học 2021-2022
Sáng 17/11, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm học 2021-2022. Dự lễ tuyên dương có các đồng chí: Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Vũ Việt Văn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.
Trường Cao đẳng cơ khí nông nghiệp rất vinh dự được Ban dân tộc Tỉnh tuyên dương 6/161 học sinh tiêu biểu trong toàn tỉnh. Tự hào cho khoa CNTT có hai sinh viên là em Nguyến Thị Hoa  hiện là sinh viên lớp 60CTT1 và em Dư Đức Cương hiện là sinh viên lớp 61CTT1. Các em đều là sinh viên chăm ngoan học giỏi với thành tích học tập xuất sắc. Hai em là tấm gương sáng cho các bạn học sinh- sinh viên khoa CNTT học tập và noi theo.
Lễ tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm học 2021-2022
Lễ tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm học 2021-2022
Lễ tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm học 2021-2022
Lễ tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm học 2021-2022
Sinh viên Dư Đức Cương lớp 61CTT1- khoa CNTT tại Lễ tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm học 2021-2022
Sinh viên Dư Đức Cương lớp 61CTT1- khoa CNTT tại Lễ tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm học 2021-2022
Lễ tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm học 2021-2022
Lễ tuyên dương giáo viên, học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm học 2021-2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *