CHẶNG ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN

    Khoa Công nghệ thông tin (tiền thân là khoa Điện tử – Tin học) được thành lập theo Quyết định số 197/QĐ-BNN-TCCB ngày 24/01/2007 của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cùng với quyết đinh thành lập trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp, nhưng xuất phát điểm của ngành được nhen nhóm từ những năm 1993. Ngày 30/07/2012, Hiệu trưởng trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp ra Quyết đinh số 515/QĐ/CĐNCKNN-TCHC đổi tên Khoa thành Công nghệ thông tin.

    Ngay từ những ngày đầu sơ khai 1993 (Bộ NN&CNTP) phòng máy tính được hình thành với 03 đầu máy (02 AT286 và 01 AT386) đến tháng 12 năm 1995  (Bộ NN&PTNT) phòng máy tính có thêm 02 máy tính AX 486… Với 01 giáo viên kiêm nhiệm công tác quản lý và giảng dạy phổ cập tin học. Năm 2007 Bộ trưởng Bộ NN & PTNN quyết định giao cho đào tạo TCN và CĐN các ngành Sửa chữa máy tính, Công nghệ thông tin(ứng dụng phần mềm), Tin học văn phòng, Quản trị mạng.

    Đến nay với 17 cán bộ giáo viên (10 Thạc sĩ, 01 Cao học, 06 kỹ sư và cử nhân) được chia thành 3 tổ chuyên môn. Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, những năm qua, thầy và trò khoa Công nghệ thông tin, trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp đã đạt được những thành quả đáng khích lệ:

    – Đã liên kết với Trung tâm tin học của Bộ NN&PTNT, trung tâm CITD 102 B Trần Hưng Đạo Hà Nội, đào tạo tin học cấp chứng chỉ A, B cho hầu hết cán bộ giáo viên trong trường và hơn 300 học viên cho xã hội.

    – Hiện tại có 10 lớp TCN, 6 lớp CĐN (khoảng 600 học sinh – sinh viên)  4 nghề đào tạo: Sửa chữa máy tính, Công nghệ thông tin(Ứng dụng phần mềm), Quản trị mạng máy tính và Tin học văn phòng.

    Các giáo viên trong khoa tích cực tham gia Hội giảng các cấp, đã có giáo viên đạt giải cao Toàn quốc, Tỉnh, Trường. Học sinh – Sinh viên của khoa cũng đóng góp một phần không nhỏ vào các thành tích chung của Khoa.

    Trong những năm qua, tập thể CB-CNV khoa Công nghệ thông tin luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nhận được các thành tích đáng kể của Trường cũng như của Bộ NN&PTNT.

1. Thành tích tập thể

Năm

Hình thức khen thưởng

Số quyết định

Ngày QĐ

2008

Tập thể lao động xuất sắc 187QĐ/CĐNCK- TCHC

04/08/2008

Bằng khen của Bộ NN&PTNT 3336/QĐ – BNN – TCCB

29/10/2008

2009

Tập thể lao động xuất sắc 326/QĐ/CĐNCK- TCHC

29/07/2009

2010

Tập thể lao động xuất sắc 428/QĐ/CĐNCKNN-TĐ

28/07/2010

Bằng khen của Bộ NN&PTNT 2644/QĐ – BNN

05/10/2010

2011

Tập thể lao động xuất sắc 445/QĐ/CĐNCKNN-TĐ

15/07/2011

Bằng khen của UBND tỉnh VP 1918/QĐ – CT

02/08/2011

2012

Tập thể lao động xuất sắc 458/QĐ/CĐNCKNN-TĐ

11/07/2012

Bằng khen của Bộ NN&PTNT 1997/QĐ – BNN

22/08/2012

2013

Tập thể lao động xuất sắc 535/QĐ/CĐNCKNN-TĐ

04/07/2013

Bằng khen của Thủ tướng CP 2240 QĐ/TTg

19/11/2013

2014

Tập thể lao động xuất sắc 620/QĐ/CĐNCKNN-TĐ

20/06/2014

2015

Tập thể lao động xuất sắc 763/QĐ/CĐNCKNN-TĐ

26/06/2015

Bằng khen của UBND tỉnh VP 3667/QĐ-KT

08/09/2015

2016

Tập thể lao động xuất sắc 882/QĐ/CĐNCKNN-TĐ

23/06/2016

Bằng khen của Bộ NN&PTNT 4659/QĐ-BNN-TCCB

11/11/2016

2. Thành tích cá nhân

Đỗ Viết Tuấn Đạt giải I, thi giáo viên dạy nghề giỏi tỉnh Vĩnh Phúc, năm 1997
Đỗ Viết Tuấn Đạt giải II, thi giáo viên dạy nghề giỏi Toàn quốc, năm 1997
Đỗ Viết Tuấn Đạt giải I, thi giáo viên dạy nghề giỏi tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2000
Đỗ Viết Tuấn Được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, năm 2009
Tạ Ngọc Dũng Đạt giải I, thi giáo viên dạy nghề giỏi tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2011
Đỗ Viết Tuấn Được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III, năm 2013
Hoàng Tùng Đạt giải II, thi giáo viên dạy nghề giỏi tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2013
Trần Xuân Phương Đạt giải I, thi giáo viên dạy nghề giỏi tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2015
Nguyễn Tuấn Hưng Đạt giải II, thi giáo viên dạy nghề giỏi tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2017
Trần Xuân Phương Đạt giải I, thi giáo viên dạy nghề giỏi Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, năm 2017
Nguyễn Văn Trình, Lê Xuân Chung Đạt giải I, thi thiết bị thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2019
Nguyễn Văn Trình, Lê Xuân Chung Đạt giải I, thi thiết bị đào tạo tự làm Toàn quốc, năm 2019