NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC CỦA KHOA

Thành lập tháng 1 năm 2007 trên cơ sở tổ Tin học

Tổng số CBCNV: 20 (tính đến nay)

Trong đó       : 16 Thạc sĩ, 04 kỹ sư và cử nhân

Địa chỉ trụ sở :  Phòng 201 ; 202 – nhà H2

Điện thoại     : 0211 2 213063

Trong những từ khi thành lập, tập thể CBGV Khoa Điện tử – Tin học luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và nhận được các thành tích đáng kể của Trường cũng như của Bộ NN&PTNT

Ngày 30 tháng 07 năm 2012 đổi tên khoa thành Công nghệ thông tin theo Quyết định số 515/QĐ/CĐNCKNN-TCHC của Hiệu Trưởng Trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp

1. Thành tích tập thể

Năm

Hình thức khen thưởng

Số quyết định

Ngày QĐ

2008

Tập thể lao động xuất sắc 187QĐ/CĐNCK- TCHC

04/08/2008

Bằng khen của Bộ NN&PTNT 3336/QĐ – BNN – TCCB

29/10/2008

2009

Tập thể lao động xuất sắc 326/QĐ/CĐNCK- TCHC

29/07/2009

2010

Tập thể lao động xuất sắc 428/QĐ/CĐNCKNN-TĐ

28/07/2010

Bằng khen của Bộ NN&PTNT 2644/QĐ – BNN

05/10/2010

2011

Tập thể lao động xuất sắc 445/QĐ/CĐNCKNN-TĐ

15/07/2011

Bằng khen của UBND tỉnh VP 1918/QĐ – CT

02/08/2011

2012

Tập thể lao động xuất sắc 458/QĐ/CĐNCKNN-TĐ

11/07/2012

Bằng khen của Bộ NN&PTNT 1997/QĐ – BNN

22/08/2012

2013

Tập thể lao động xuất sắc 535/QĐ/CĐNCKNN-TĐ

04/07/2013

Bằng khen của Thủ tướng CP 2240 QĐ/TTg

19/11/2013

2014

Tập thể lao động xuất sắc 620/QĐ/CĐNCKNN-TĐ

20/06/2014

2015

Tập thể lao động xuất sắc 763/QĐ/CĐNCKNN-TĐ

26/06/2015

Bằng khen của UBND tỉnh VP 3667/QĐ-KT

08/09/2015

2016

Tập thể lao động xuất sắc 882/QĐ/CĐNCKNN-TĐ

23/06/2016

2016

Bằng khen của Bộ NN&PTNT 4659/QĐ-BNN-TCCB

11/11/2016

2017

Tập thể lao động xuất sắc 859/QĐ/CĐNCKNN-TĐ

22/06/2017

2018

Tập thể lao động xuất sắc 909/QĐ/CĐCKNN-TĐ

20/06/2018

2019

Tập thể lao động xuất sắc 898/QĐ/CĐCKNN

25/06/2019

2019

Bằng khen của Bộ NN&PTNT 4360/QĐ-BNN-TCCB

14/11/2019

2020

Tập thể lao động xuất sắc 727/QĐ-CĐNCKNN

06/07/2020

2021

Tập thể lao động xuất sắc 839/QĐ-CĐCKNN

05/07/2021

2022 Tập thể lao động xuất sắc 1190/QĐ-CĐCKNN 29/06/2022
2022 Huân chương lao động hạng Ba của Chủ tịch Nước. 463/QĐ-CTN 14/4/2022

2. Thành tích cá nhân cán bộ giáo viên

 Các giáo viên trong khoa được tặng nhiều bằng khen của Bộ NN & PTNT và bằng khen của UBND tỉnh Vĩnh Phúc, các danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ

Đỗ Viết Tuấn Đạt giải I, thi giáo viên dạy nghề giỏi tỉnh Vĩnh Phúc, năm 1997
Đỗ Viết Tuấn Đạt giải II, thi giáo viên dạy nghề giỏi Toàn quốc, năm 1997
Đỗ Viết Tuấn Đạt giải I, thi giáo viên dạy nghề giỏi tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2000
Đỗ Viết Tuấn Được tặng thưởng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, năm 2009
Tạ Ngọc Dũng Đạt giải I, thi giáo viên dạy nghề giỏi tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2011
Đỗ Viết Tuấn Được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng III, năm 2013
Hoàng Tùng Đạt giải II, thi giáo viên dạy nghề giỏi tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2013
Trần Xuân Phương Đạt giải I, thi giáo viên dạy nghề giỏi tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2015
Nguyễn Tuấn Hưng Đạt giải II, thi giáo viên dạy nghề giỏi tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2017
Trần Xuân Phương Đạt giải I, thi giáo viên dạy nghề giỏi Bộ NN&PTNT, năm 2017
Nguyễn Văn Trình, Lê Xuân Chung Đạt giải I, thi thiết bị thiết bị đào tạo tự làm tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2019
Nguyễn Văn Trình, Lê Xuân Chung Đạt giải I, thi thiết bị đào tạo tự làm Toàn quốc, năm 2019
Kim Thị Thương Đạt giải II, thi giáo viên dạy nghề giỏi Tỉnh Vĩnh Phúc, năm 2019
Vũ Bá Tòng Đạt giải I, thi giáo viên dạy nghề giỏi Bộ NN&PTNT, năm 2020
Phùng Ngọc Hùng Đạt giải I, thi giáo viên dạy nghề giỏi Bộ NN&PTNT, năm 2020
Vũ Lệ Thu Đạt giải II, thi giáo viên dạy nghề giỏi Bộ NN&PTNT, năm 2020
Lê Xuân Chung Đạt giải KK, thi giáo viên dạy nghề giỏi Toàn quốc, năm 2021
Nguyễn Thị Hường Đạt giải I, thi giáo viên dạy nghề giỏi cấp trường, năm 2022
Lê Thị Châm Đạt giải II, thi giáo viên dạy nghề giỏi cấp trường, năm 2022

3. Thành tích học sinh sinh viên

Thi tay nghề giỏi cấp Bộ/Tỉnh

      Năm 2010

 TT

Họ và tên

Đạt giải

Cấp độ

1

Nguyễn Thị Ba

Nhì

tỉnh Vĩnh Phúc

2

Dương Văn Hậu

Nhì

tỉnh Vĩnh Phúc

3

Nguyễn Thị Hồng Khuyên

Ba

tỉnh Vĩnh Phúc

      Năm 2012

TT

Họ và tên

Đạt giải

Cấp độ

4

Lương Tuấn Anh

Nhất

tỉnh Vĩnh Phúc

5

Nguyễn Thị Hòa

Nhì

tỉnh Vĩnh Phúc

6

Bùi Thị Tĩnh

Ba

tỉnh Vĩnh Phúc

7

Nguyễn Thị Thọ

K.Khích

tỉnh Vĩnh Phúc

8

Lê Xuân Hòa

K.Khích

tỉnh Vĩnh Phúc

      Năm 2014

 TT

Họ và tên

Đạt giải

Cấp độ

1

Hoàng Văn Nguyên

Nhất

tỉnh Vĩnh Phúc

2

Đỗ Ngọc Quí

Nhì

tỉnh Vĩnh Phúc

3

Phạm Thị Vân

Nhì

tỉnh Vĩnh Phúc

4

Lý Thị Thanh Thủy

Nhì

tỉnh Vĩnh Phúc

5

Đặng Xuân Sơn

Ba

tỉnh Vĩnh Phúc

6

Đỗ Thị Thủy

Ba

tỉnh Vĩnh Phúc

7

Lưu Thu Huyền

K.Khích

tỉnh Vĩnh Phúc

8

Nông Văn Tuyên

K.Khích

tỉnh Vĩnh Phúc

     Năm 2016

TT

Họ và tên

Đạt giải

Cấp độ

1

Nguyễn Anh Hưng

Nhất

Tỉnh Vĩnh phúc

2

Trần Thị Nguyệt

Nhì

Tỉnh Vĩnh phúc

3

Nguyễn Hồng Sơn

Ba

Tỉnh Vĩnh phúc

4

Trần Đình Quyền

Ba

Tỉnh Vĩnh phúc

5

Đinh Khắc Trung

K.Khích

Tỉnh Vĩnh phúc

6

Phan Cương Quyết

K.Khích

Tỉnh Vĩnh phúc

7

Đèo Văn En

K.Khích

Tỉnh Vĩnh phúc

8

Nguyễn Thành Long

K.Khích

Tỉnh Vĩnh phúc

Thi tay nghề giỏi cấp Quốc gia

      Năm 2012

 TT

Họ và tên

Đạt giải

Cấp độ

1

Lương Tuấn Anh

K.Khích

Toàn quốc

2

Nguyễn Thị Hòa

K.Khích

Toàn quốc

3

Bùi Thị Tĩnh

K.Khích

Toàn quốc

4

Lê Xuân Hòa

K.Khích

Toàn quốc

      Năm 2014

TT

Họ và tên

Đạt giải

Cấp độ

1

Đặng Xuân Sơn

K.Khích

Toàn quốc

2

Hoàng Văn Nguyên

K.Khích

Toàn quốc

         Năm 2016

TT

Họ và tên

Đạt giải

Cấp độ

1

  Nguyễn Anh Hưng  Nhì

Toàn quốc

2

  Nguyễn Hồng Sơn

Ba

Toàn quốc

3   Trần Thị Nguyệt  K.Khích  Toàn quốc
4   Nguyễn Thành Long  K.Khích  Toàn quốc

         Năm 2018

TT

Họ và tên

Đạt giải

Cấp độ

1

  Nguyễn Thị Hà  Nhì

Toàn quốc

2

  Nguyễn Thu Hường

K.Khích

Toàn quốc

3   Phan Cương Quyết  K.Khích  Toàn quốc
4   Nguyễn Thanh Tùng  K.Khích  Toàn quốc
5   Chu Đức Việt  K.Khích  Toàn quốc
6   Đỗ Quang Dũng  K.Khích  Toàn quốc
6   Chu Văn Hải  K.Khích  Toàn quốc

         Năm 2020

TT

Họ và tên

Đạt giải

Cấp độ

1

  Bùi Như Thảo  Nhì

Toàn quốc

2

Dương Thảo Anh

Ba

Toàn quốc

3 Nguyễn Văn Quang  K.Khích  Toàn quốc

Năm 2022

TT

Họ và tên

Đạt giải

Cấp độ

1

Nguyễn Văn Hải Nhất

Tỉnh Vĩnh Phúc

2

Tạ Văn Linh

Nhì

Tỉnh Vĩnh Phúc

3 Nguyễn Văn Thủy  Nhì Tỉnh Vĩnh Phúc
4 Nguyễn Quang Minh Ba Tỉnh Vĩnh Phúc
5 Nguyễn Quang Minh KK Tỉnh Vĩnh Phúc
6 Phó Thị Kim Hiền KK Tỉnh Vĩnh Phúc