Vào thời gian từ ngày 17-10 đến 20-10-2013 trường Cao đẳng nghề Cơ khí nông nghiệp đã tổ chức thi tốt nghiệp cho học sinh hệ Trung cấp nghề Sửa chữa và Láp ráp máy vi tính với gần 100 học sinh của 3 lớp 50TMT

Sau 03 năm học tập và rèn luyện tại trường, các em đã hoàn thành toàn bộ chương trình đào tại Trường và phần thực tập tốt nghiệp tại các doanh nghiệp.

Với mục tiêu đào tạo: sau khi học xong, người học có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành của nghề, có đạo dức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật tốt, có tác phong công nghiệp, có sức khỏe để có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng nhu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Các thi sinh đã thi các môn thi bao gồm: Toán, Lý, Hóa, Chính trị, lý thuyết nghề và thực hành nghề.

Sau 4 ngày thi nghiêm túc các thi sinh đã hoàn thành nội dung thi của mình. Những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được Nhà trường cấp bằng Trung cấp nghề chuyên ngành.

Một số hình ảnh

Tin, ảnh: Sơn Thảo