Sau 03 năm đào tạo, Trường Cao đẳng nghề Cơ khí Nông nghiệp tổ chức thi tốt nghiệp cho học sinh hệ Trung cấp nghề Tin học Văn phòng với 31 em học sinh từ ngày 25/9 đến 28/9/2013.

Với mục tiêu đào tạo: sau khi học xong, người học có kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành của nghề, có đạo dức lương tâm nghề nghiệp, có ý thức kỷ luật tốt, có tác phong công nghiệp, có sức khỏe để có khả năng tìm việc làm, tự tạo việc làm hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn đáp ứng nhu cầu Công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Đây là khóa đòa tạo hệ Trung cấp nghề Tin học văn phòng đầu tiên của trường, việc dạy nghề gắn kết với giải quyết việc làm là hướng đi đúng của trường trong giai đoạn hiện nay góp phần xây dựng thương hiệu Trường Cao đẳng Nghề cơ khí nông nghiệp ngày càng phát triển

Các thi sinh đã thi các môn thi bao gồm: Toán, Lý, Hóa, Chính trị, lý thuyết nghề và thực hành nghề.

Những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được Nhà trường cấp bằng Trung cấp nghề chuyên ngành.

Một số hình ảnh

Tin, ảnh: Sơn Thảo