Sáng ngày 16/12/2022, Chi bộ khoa Công nghệ thông tin đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt Nghị quyết Nghị quyết TW6 (khoá XIII) cho 20 đồng chí đảng viên là giảng viên và sinh viên của Khoa CNTT.

Trong thời gian học tập các đồng đảng viên sẽ được nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền các nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII
Học tập, triển khai Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII

Đây là dịp các đồng chí đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi, điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị thể hiện sự đoàn kết, đồng lòng, ủng hộ, hưởng ứng của người dân, tinh thần chỉ đạo của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sẽ sớm đi vào cuộc sống, đạt nhiều kết quả tốt đẹp, góp phần thiết thực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Một số hình ảnh về Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII tại chi bộ khoa Công nghệ thông tin trường Cao đẳng Cơ Khí Nông Nghiệp.

Đc Vũ Bá Tòng - Bí thư chi bộ khoa thông qua các nội dung của nghị quyết
Đc Vũ Bá Tòng – Bí thư chi bộ khoa thông qua các nội dung của nghị quyết
Đảng viên khoa CNTT tham gia học tập nghị quyết  nghiêm túc
Đảng viên khoa CNTT tham gia học tập nghị quyết nghiêm túc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *