KẾ HOẠCH THANH TRA, DỰ GIỜ HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2018 – 2019

5.

 Kế hoạch thanh tra, dự giờ tháng 12 Nội dung chi tiết

4.

 Kế hoạch thanh tra, dự giờ tháng 11 Nội dung chi tiết

3.

 Kế hoạch thanh tra, dự giờ tháng 10 Nội dung chi tiết

2.

 Kế hoạch thanh tra, dự giờ tháng 09 Nội dung chi tiết

1.

 Kế hoạch thanh tra, dự giờ tháng 08 Nội dung chi tiết

*

 Thống kê Thong_Ke

*

 Tần suất sử dụng phòng thực hành Tại đây