KẾ HOẠCH THANH TRA, DỰ GIỜ HỌC KỲ II, NĂM HỌC 2018 – 2019

6.

 Kế hoạch thanh tra, dự giờ tháng 06 Nội dung chi tiết

5.

 Kế hoạch thanh tra, dự giờ tháng 05 Nội dung chi tiết

4.

 Kế hoạch thanh tra, dự giờ tháng 04 Nội dung chi tiết

3.

 Kế hoạch thanh tra, dự giờ tháng 03 Nội dung chi tiết

2.

 Kế hoạch thanh tra, dự giờ tháng 02 Nội dung chi tiết

1.

 Kế hoạch thanh tra, dự giờ tháng 01 Nội dung chi tiết

*

 Thống kê Thong_Ke

*

 Tần suất sử dụng phòng thực hành Tại đây